امروز: دوشنبه 31 تیر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
مقاله ارائه راهکارهای کالبدی برای ارتقاء تعاملات اجتماعی در میدان های شهری 2,000 دانلود
مقاله طراحی فضای شهری خلاق؛ رهیافتی بر بازآفرینی و خلق مکان نمونه موردی: باغ چشمه مشهد 2,000 دانلود
پاورپوینت الگوریتم خوشه بندی بر اساس رتبه (ROC) 2,500 دانلود
پاورپوینت اصول کار تیمی 2,500 دانلود
پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر 2,500 دانلود
مقاله ابزارها،سیاست ها و چالش های گردشگری الکترونیک و اولویت بندی خدمات آن در ایران 2,000 دانلود
پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی 2,500 دانلود
مقاله برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری غار کتله خور 2,000 دانلود
پاورپوینت Customer Relationship management 2,500 دانلود
پاورپوینت ارتباط شبکه های عصبی با DSS 2,500 دانلود
مقاله بررسی نقش نورپردازی در توسعه فضاهای شهری با تاکید بر شهر تبریز 2,000 دانلود
دانش نامه آینده پژوهی 1,900 دانلود
خلاصه کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 1,900 دانلود
پاورپوینت حقوق شهری 3,000 دانلود
حقوق شهروندی 3,000 دانلود
حاشیه نشینی و پیامد های کالبدی،اجتماعی-اقتصادی ناشی از ان(نمونه موردی:شیر اباد زاهدان) 1,900 دانلود
تحلیل علل و عوامل و حاشینه نشینی و رابطه ان با مهاجرت های روستا-شهری(نمونه موردی شهر ارومیه) 3,000 دانلود
شناخت کاربردی روش چیدمان فضا دردرک پیکره بندی فضایی شهرها 1,900 دانلود
جی ای اس در آماده سازی زمین 1,900 دانلود
جهت شیب مناطق تهران 1,900 دانلود
جامعه مدنی و حیات شهری-حبیبی 1,900 دانلود
توسعه درونی، بازآفرینی شهری با تکیه بر شناخت و توسعه ی مجدد فرصت های موجود درون شهر 1,900 دانلود
توسعه هدفمند ایستگاه های مترو، از قطب بندی فضایی تا یکپارچگی شهری در تهران مورد ایستگاه های شریعتی و شهدا 1,900 دانلود
استفاده اس انزژی تجدید پذیز خورشیدی در راستای توسعه معماری پایدار 1,900 دانلود
كاربرد متدولوژی گروههای بحث 111 درمطالعات توانمند سازی محلالالات غیررسمی شهری 1,900 دانلود
تحلیل فضای مرکز محله قریه نیاوران ( چکیده پروژه درس تحلیل فضای شهری) 1,900 دانلود
تحلیل ساختار فضایی شهر تبریز در محدوده بارو با استفاده از تکنیک اسپیس سینتکس 1,900 دانلود
تحلیل ساختار شهر شهریار و راهبردهای پدافند غیر عامل 1,900 دانلود
تجارب جهانی موفق در حوزهی معرفی و اطلاعرسانی مقصد گردشگری 1,900 دانلود
پاورپوینت فاضلاب شهری 1,900 دانلود
تاریخچه کرج 500 دانلود
تاریخ و فرهنگ سیستان و بلوچستان 1,900 دانلود
افزایش قابلیت پیاده مداری،گامی به سوی شهری انسانی تر 1,900 دانلود
پیاده راه های شهری از ایده تا عمل:ارزیابی پیاده راه بازار شهر تهران 1,900 دانلود
پیاد هرا ه، محرک توسعه در بافت کهن شهری بررسی نقش محور استروگت در شهرکپنهاگ 1,900 دانلود
پیاده راه عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی 1,900 دانلود
پروژه پیاده راه سازی خیابان 17 شهریور ومیدان امام حسین )ع( تهران 1,900 دانلود
پیاده مدارى در شهر 1,900 دانلود
پیاده راه ها 1,900 دانلود
پیاده راه سازی برکرانه ھای محورھای اکولوژیک تھران بزرگ 1,900 دانلود
پلان مجتمع مسکونی 1,900 دانلود
طرح آماده سازی زمین،مطالعه موردی محدوده باغستان همدان 1,900 دانلود
پرسشنامه گردشگری و توسعه روستای 1,900 دانلود
پرسشنامه فضای سبز رضایت شهروند 1,000 دانلود
پرسشنامه رابطه شاخص های تاب آوری 1,900 دانلود
پرسشنامه بهسازی و نوسازی مسکن 1,900 دانلود
پرسشنامه بررسی و تحلیل اسکان غیررسمی 1,900 دانلود
نقس مبلمان شهری در سرزندگی پیاده را های بافت تاریخی(نمونه موردی:خیابان حافظیه و شهرداری) 1,900 دانلود
پرسشنامه گردشگری حلال+شارنامه 1,900 دانلود
پاورپوینت پدافند غیر عامل 3,000 دانلود